Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Märgukiri

Märgukirjaga saad teha Häirekeskusele ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks, hädaabikõne teenindamise parandamiseks ja hädaabiteenuse arendamiseks.

Märgukirjaga saad juhtida Häirekeskuse tähelepanu mõnele probleemile või puudusele asutuse töös.

Märgukirjaga saad teha ettepanekuid probleemide lahendamiseks.

Märgukirjale saad vastuse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul. 

      

Märgukirja võid saata:

postiaadressil Häirekeskus, Osmussaare 2, 13811 Tallinn;

e-posti aadressil 112@112.ee;

faksil 6 287 457;

telefonil 6 186 400.

Selgitustaotlus

Kui soovid Häirekeskuselt teavet, mille andmiseks on asutusel vaja analüüsida olemasolevat teavet või koguda lisateavet, on tegu selgitustaotlusega. 

Erinevalt teabenõudest, millega saad küsida asutuses juba olemasolevat teavet või dokumenti, on selgitustaotlusega tegu juhul, kui küsite selgitusi või seisukohti, millele vastamiseks tuleb kirja alles koostama hakata.

Selgitustaotluses saad küsida selgitusi Häirekeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide ning Häirekeskuse tegevuse kohta.  

Samuti saad selgitustaotlusega küsida Häirekeskuse seisukohti või praktilist infot.

Vastuse saad märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul. 

      

Selgitustaotluse võid saata:

postiaadressil Häirekeskus, Osmussaare 2, 13811 Tallinn;

e-posti aadressil 112@112.ee;

faksil 6 287 457;

telefonil: 6 186 400.

Teabenõue

Teabenõudega võid küsida dokumenti või teavet, mis on Häirekeskusel juba olemas.  Teabenõudega võid küsida näiteks mingit varasemat kirja või juba tehtud otsust.

Vastuse saad viie tööpäeva jooksul.

     

Teabenõude saad esitada siit.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510