Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Autasud

Häirekeskuse tööd ning Häirekeskuse eestvedamisel läbiviidud arendusi ja projekte on tunnustatud ja hinnatud autasude vääriliseks erinevatel konkurssidel nii Eestis kui ka Euroopas.  

   

  • Õiguskantsleri eripreemia Häirekeskuse Euroopa 112 päeva projektile

  

2016. aasta 1. juunil, lastekaitsepäeval Õiguskantsleri Kantseleis toimunud tunnustussündmusel „Lastega ja lastele“ andis õiguskantsler ja lasteombudsman Ülle Madise Häirekeskusele Muutuste looja eripreemia Euroopa 112 päeva projekti ja lastele hädaabinumbri 112 tutvustamise eest. Muutuste looja1-web

Auhinna „Lastega ja lastele“ tunnustusüritusel tõstetakse esile laste heaks ja toetuseks panustanud ning laste ja perede valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ja silmapaistvamaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Kolmandat korda toimuval tunnustussündmusel andsid laureaatidele auhinnad üle õiguskantsler Ülle Madise, Riigikogu esimees Eiki Nestor ning sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

„Eestis on rõõmustavalt palju neid inimesi, kes teevad rohkem, kui neilt otseselt nõutakse,“ ütles õiguskantsler Ülle Madise tunnustusüritust avades. “Sageli ei saa need inimesed avalikkuse ees sellist tunnustust, nagu nad on ära teeninud.“

     

Häirekeskuse Euroopa 112 päeva projekt pälvis Muutuste looja eripreemia auhinnale „Lastega ja lastele" esitatud 99 kandidaadi seast. Tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ algatajateks on kuus laste heaolu väärtustavat organisatsiooni: MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond ja Õiguskantsleri Kantselei.

      

„Eripreemia Euroopa 112 päeva projektile väga esindusliku tunnustuskomisjoni poolt on kõrge tunnustus neile Häirekeskuse päästekorraldajatele, kes on aastaid oma pingelise igapäevatöö – hädaabikõnede vastuvõtmise ja kiire abi saatmise kõrvalt käinud väga paljudes lasteaedades 112-le helistamist õpetamas,“ ütles Häirekeskuse ekspert ja 112 päeva projektijuht Edvi Freiberg. „See on tänuavaldus neile tuhandetele lastele, lapsevanematele ja õpetajatele, kes on meisterdanud igal aastal Euroopa 112 päevaks, 11. veebruariks lumest ja lumele hädaabinumbri 112 ning tõstnud sellega märgatavalt laste, abivajajate ja kogu ühiskonna teadlikkust kiire abi kutsumisest.“

    

Loe lisa: http://www.112.ee/et/paevakajaline/uudised/uudis-sisuleht.html?inode=69815907-0aff-4f92-80f1-202b75345b14

    

  • Euroopa 112 auhind 2016

Euroopa Hädaabinumbri Assotsiatsioon valis Eesti Häirekeskuse üle-euroopalisel konkursil Euroopa 112 auhinna võitjaks. EstoniaFinalHäirekeskus võitis Euroopa 112 auhinna ühele hädaabinumbrile 112 ülemineku projekti läbiviimise eest Eestis, suure pühendumuse eest elude päästmisel ja suurema turvalisuse loomisel ühiskonnas. Euroopa 112 auhind anti Häirekeskusele üle 6. aprillil 2016 Prahas toimunud 112 auhindade esinduslikul tseremoonial.

  

Fotol on Häirekeskuse peadirektor Janek Laev, EENA asepresident Dieter Nussler ja EENA president Demetrios Pyrros

     

EENA tegevjuht Gary Machado tunnustas Häirekeskust selle saavutuse eest: „Eesti Häirekeskuse valisid Euroopa 112 auhinna võitjaks EENA liikmed ja soovin Häirekeskusele õnne auhinna saamise puhul. Tunnustan Eesti Häirekeskust suurepärase töö eest ühele hädaabinumbrile üleminekul ning edumeelse ja töökindla 112 süsteemi loomisel, mis võimaldab abivajajat aidata kiiremini ja kvaliteetsemalt. See on oluline samm Eestis elavate ja riiki külastavate inimeste jaoks. EENA meeskond on rõõmus, et saame premeerida seda suurt tegu!“

 

EENA korraldatav Euroopa 112 auhindade konkurss on ainus omataoline üle-euroopaline konkurss hädaabiteenuse valdkonnas ning Euroopa 112 auhind on kõrgeim autasu, mida Euroopas selles valdkonnas on võimalik saada. Alates 2008. aastast väljaantavate Euroopa 112 auhindade eesmärk on märgata ja tunnustada hädaabiteenistusi ja kodanikke nende silmapaistvate saavutuste eest hädaabiteenuste arendamisel ja teadlikkuse tõstmisel Euroopa hädaabinumbrist 112. Auhindade üleandmise tseremoonia toimus samaaegselt EENA aastakonverentsiga. 112 auhindade tseremoonial osalesid kõrgetasemelised poliitikud, Euroopa Liidu institutsioonide esindajad, hädaabiteenistused, tehnoloogiaettevõtted ja teadlased nii Euroopast kui ka mujalt maailmast.

      

Auhinna saajate väljaselgitamine toimus Euroopa 112 auhindade konkursil kahes etapis. Esmalt hindas sõltumatu ekspertkomisjon erinevate kategooriate auhindadele kandideerinud projekte ja ettepanekuid, mis saabusid kõikjalt Euroopast. Hädaabiteenistuse ekspertidest koosnev komisjon valis igas kategoorias kaks või kolm nominenti ja EENA liikmete (hädaabiteenistuste ja ametiasutuste esindajad, hädaabiteenistuste jaoks riist- ja tarkvaratootjad ning teadlased) hulgas toimuv küsitlus selgitas välja võitjad igas kategoorias. Eesti ühele hädaabinumbrile 112 ülemineku projekt valiti võitjaks silmapaistva muudatuse juhtimise kategoorias. Ülejäänud neljas kategoorias (silmapaistev 112 operaator/päästeoperatsioon, silmapaistev kodanik, silmapaistev hädaabiteenuse innovatsioon ja silmapaistev piiriülene koostöö) auhinnati projekte, organisatsioone ja üksikisikuid Tšehhi Vabariigist, Ühendkuningriigist, Belgiast, Gruusiast, Hispaaniast ja Portugalist. Lisaks andis EENA sel aastal välja ka eriauhinna „kogukondlikule turule“ Airbnb panuse eest info levitamisel hädaabinumbrist 112 ja Maltal tegutsevale mittetulundusühingule, kes on aidanud otsingu- ja päästetöödega päästa inimeste elu Vahemerel.

  • Konkursi „Aasta logistikategu 2014“ esikoht

Hädaabivaldkonna uus töövahend – geoinfosüsteem GIS-112 ehk digikaart pälvis konkursil „Aasta logistikategu 2014“ esikoha.Auhind Häirekeskusele omistati konkursi „Aasta Logistikategu 2014“ suur auhind Häirekeskuse, Päästeameti ja kiirabibrigaadide ühiskasutuses oleva uue töövahendi – geoinfosüsteemi GIS-112 kasutuselevõtu eest ning suure auhinna kuldne karikas. Häirekeskuse geoinfosüsteem  tõusis logistikateo konkursil esikolmikusse kümne osaleja seast. Logistikategusid hindas nii žürii kui ka avalikkus hääletamise teel,  žürii koosseisu kuulusid Äripäeva logistikaajakirjanikud ning PROLOGi juhatuse liikmed, otsustavat kaalu omas avalikkuse hääletamine geoinfosüsteemi toetuseks. Auhind anti kätte 12. novembril 2014 Logistika Aastakonverentsil.

„Pikaajaline ja keerukas töö pälvis logistikaeriala ekspertide kõrge tunnustuse“, ütles Janek Laev peale esikohavõitu. „Operatiivteenistuste ühine töövahend, mis on Eestis esimene omataoline  spetsiaalselt hädaabiteenistuste tarvis loodud infotehnoloogialahendus, katab ära kogu tegevusahela alates hädaabikõnest Häirekeskusesse kuni abi jõudmiseni sündmuskohale. Hädaabivaldkonna ühine infotehnoloogiline lahendus muudab kiiremaks ja täpsemaks nii  abivajaja asukoha väljaselgitamise kui ka abi teelesaatmise ja kohalejõudmise.“ Uue töövahendiga töötavad  samas infosüsteemis nii Häirekeskus kui ka sündmuskohale sõitvad kiirabi- ja päästemeeskonnad. Edasistes arendustes liidetakse geoinfosüsteemiga ka politseivaldkond. Geoinfosüsteem positsioneerib hädaabinumbrile 112 helistaja ning näitab digikaardil õnnetuskohale lähimaid kiirabi- ja päästemeeskondi. Lisaks on kõikides kiirabi- ja päästeautodes arvutid, kust näeb digikaardil õnnetuspaiga asukohta ja kiireimat teed kohalejõudmiseks. Uudse lahenduse kasutuselevõtt samm edasi turvalisema Eesti suunas. Eesmärk on anda kõigile Eesti elanikele ja külalistele võimalus saada hädaolukordade puhul kiiret ja professionaalset abi ning toetust olenemata asukohast. Sündmuskohale jõudmise kiirus on enamasti olulisim faktor, tänu millele õnnestub ära hoida traagilisim tagajärg ning väheneb tulekahjude, õnnetuste ja avariide rahaline ning keskkonnakahju.

      

  •  Konkursi „Riigiasutuste koostööprojekt 2002“ kolmas preemia

  

Abitelefoni aukiriProjektile „Tallinna abitelefon 1345“ omistati konkursil „Riigiasutuste koostööprojekt 2002“ kolmas preemia. Autasu andis üle riigisekretär Aino Lepik von Wiren. Projektis osalesid Päästeamet, Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet.

Riigikantselei viis läbi konkursi “Riigiasutuste koostööprojekt 2002” eesmärgiga aidata kaasa riigiasutuste vahelise koostöö ja horisontaalse koordinatsiooni tõhustamisele, väärtustada informatsiooni liikumist ja kogemuste vahetust ning asutusevahelist koostööd. Konkursile olid oodatud kõik koostööprojektid, milles osales vähemalt kaks riigiasutust.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510