Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Häirekeskus on esimene abistaja hädaolukorras. Vastates aastas miljonile hädaabiteatele numbril 112 on Häirekeskus võtmelüliks abivajaja ja abiandjate vahel. Juhtides abivajajani kiirabi, päästjad ja politsei, panustavad Häirekeskuse ligi 250 töötajat ööpäevaringselt turvalisema elukeskkonna loomisesse.

Lisaks hädaolukordadele aitab Häirekeskus inimesi küsimustes, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara.

Kasutades tehnoloogia kaasaegseid võimalusi, teeme järjepidevalt tööd selle nimel, et abi saamine muutuks inimesele lihtsamaks.

Lähtume oma töös ühistest väärtustest - asjatundlikkus, kiirus ja inimlikkus.

  

HK lipp

Üks üleriigiline Häirekeskus nelja piirkondliku keskusega

Häirekeskusel on neli piirkondlikku keskust - Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.  Ühistes töösaalides töötavad koos Häirekeskuse päästekorraldajad ja Politsei- ja Piirivalveameti politseikorrapidajad.

Iseseisev Häirekeskus loodi 2012. aasta 1. jaanuarist ühele hädaabinumbrile 112 ülemineku elluviimiseks, hädaabinumbri 112 teenindamiseks ja hädaabiteenuse arendamiseks. Varem oli Häirekeskus Päästeameti koosseisus.

Kaheastmeline töökorraldus

Häirekeskuses on kaheastmeline töökorraldus – I aste vastab kõikidele hädaabikõnedele numbril 112 ning II aste saadab välja abi, seda vajadusel juba kõne toimumise ajal.

I aste ehk päästekorraldajad vastavad kõnedele, selgitavad välja abivajaduse ja sündmuse asukoha ning sisestavad reaalajas andmed infosüsteemi, mille põhjal annab II aste ehk logistik väljasõidukorralduse kiirabile ja päästjatele. Politsei hädaabikõne korral saadab patrulli välja samas saalis töötav politseikorrapidaja. Merel ja piiriveekogudel toimunud õnnetuse teate ühendab Häirekeskus PPA merevalvekeskusele, kelle vastutusala on merepäästesündmuse lahendamine.

Häirekeskus teenindab abivajajat koostöös Päästeameti, Terviseameti ning Politsei- ja Piirivalveametiga.

Abi- ja infokeskus

Lisaks hädaabinumbrile 112 teenindab Häirekeskus ka abi- ja infotelefone, kuhu saab pöörduda  mittekiireloomuliste probleemide korral. Häirekeskuse töötajad vastavad päästeala infotelefonile 1524, kohalike omavalitsuste abitelefonile 1345, keskkonnainspektsiooni infotelefonile 1313 ning maanteeinfo telefonile 1510. Samuti suunab abi- ja infokeskus vajadusel probleeme teistele asutustele lahendamiseks ning vahendab elanikele olulist infot.

Kriisiinfotelefon

Häirekeskusel on olemas võimekus ning valmisolek käivitada oma abi- ja infonumbreid hädaolukorras või suurema õnnetusjuhtumi korral kriisiinfotelefonina. Kriisiinfotelefoni eesmärk on erakorralises olukorras elanikele soovituste ja käitumisjuhiste jagamine, samuti informatsiooni kogumine ning jagamine.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510