Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

  • Hädaabinumbri kättesaadavus on paranenud. Ühe numbri kasutuselevõtt on parandanud hädaabinumbri kättesaadavust. Üldjuhul vastab Häirekeskus kõnele kuni 10 sekundiga. Lühem kõnele vastamise aeg on üks eeldus kiiremaks abi väljasaatmiseks. 112-le vastab esimene vaba päästekorraldaja ükskõik millises Häirekeskuse regionaalses keskuses. Selline töökorraldus tähendab, et üldjuhul ei ole numbril 112 ootejärjekorda. Paranenud on ka politsei hädaabikõnede vastamise kiirus. Varem oli juhuseid, kus numbril 110 tekkis suure kõnekoormuse korral ooteaeg, kuna kõnele vastati samas piirkonnas, kust helistati ning puudus ülevoolusüsteem.
  • Inimeste teadlikkus ühest hädaabinumbrist on tõusnud. Novembris 2015 läbiviidud uuringu kohaselt seostab politsei kutsumist numbriga 112 selgelt juba 82% elanikkonnast.  Nii kiirabi (96%), pääste (93%) kui ka politsei (82%) kutsumiseks nimetavad Eesti elanikud kõige sagedamini numbrit 112.
  • Elanike rahulolu Häirekeskuse teenusega on kõrge. Eesti elanike seas läbiviidud hädaabiteadete menetlemisega rahulolu uuringu kohaselt hindab 90% hädaabinumbrile 112 helistanutest seda kogemust väga või pigem positiivseks. Kokkuvõttes hindab hädaabinumbriga 112 ühenduse saamist kiireks 96%; vastuvõtja arusaamist probleemist heaks 91%; vastuvõtja küsimusi asjakohasteks 94%; vastuvõtja suhtlemisoskust heaks 93% ning oma helistamiskogemust positiivseks 90% viimase 12 kuu jooksul hädaabinumbrile helistanutest.
  • Häirekeskuse usaldusväärsus on suur. Usaldus Häirekeskuse vastu on kõrge kõigis uuringu sihtrühmades. Häirekeskus on usaldusväärsuse pingereas 27 institutsiooni seas püsinud jätkuvalt teisel. Keskmiselt usaldab Häirekeskust 89% elanikkonnast.
  • Auhinnad Eestis ja Euroopas. Häirekeskuse eestvedamisel läbiviidud arendusi on märgatud ja tunnustatud erinevatel konkurssidel nii Eestis kui ka Euroopas:

  

Geoinfosüsteemi GIS-112 kasutusele võtmise eest omistati Häirekeskusele Eesti konkursil „Aasta logistikategu 2014“ esikoht ja suur auhind.

2016. aasta kevadel sai Häirekeskus ühele hädaabinumbrile 112 ülemineku projekti eest Euroopa 112 auhinna muudatuste juhtimise kategoorias. Euroopa 112 auhindu antakse välja igal-aastasel Euroopa Hädaabinumbri Assotsiatsiooni (EENA) konverentsil.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510