Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Eesti läks Häirekeskuse eestvedamisel ühele hädaabinumbrile üle sümboolselt Euroopa 112 päeval, 11. veebruaril 2015.

 

Kui Sa oled hädaolukorras, saad nüüd kutsuda kogu vajamineva abi (kiirabi, päästjad ja politsei) ühelt numbrilt 112!

 

Mis saab numbrist 110? Täna suunatakse 110 valinud helistajad automaatselt edasi hädaabinumbrile 112. Edaspidi, kui 110-le helistamine on jõudnud miinimumini, suletakse number lõplikult ning edasisuunamist ei toimu.

  

Eesmärgid

 

Ühele hädaabinumbrile 112 ülemineku põhieesmärk oli muuta abi kutsumine inimesele lihtsamaks ja abi kohale jõudmine kiiremaks ning tõsta seeläbi elanike turvatunnet.

 

Abi kutsuda on lihtsam. Hädaolukorras tuleb meeles pidada vaid ühte numbrit – 112 - millelt saab ühe kõnega kutsuda vajadusel nii kiirabi, päästjad kui ka politsei. See säästab kriitilisel hetkel oluliselt aega ning võib päästa Sinu elu ja vara!

Abi tuleb kiiremini. Häirekeskuse töösaalides vastatakse kõigi kolme valdkonna (kiirabi, pääste ja politsei) kõnedele, selgitatakse välja millist abi on vaja ning abivajaja asukoht. Kiirete ja eluohtlike sündmuste puhul saadetakse abi Häirekeskusest välja juba kõne toimumise ajal, seega kiireneb abi sündmuskohale jõudmine.

Ühetaoline teenus üle Eesti. Häirekeskus arendab hädaabiteenust ühetaoliselt üle Eesti, tagades läbi selle inimese jaoks kiirema ja kvaliteetsema abi.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510