Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Hädaabikutsete prioriteedid

 

Häirekeskuse päästekorraldaja annab hädaabikõnest saadud info põhjal sündmusele ohuhinnangu. Sündmuse ohtlikkust ja abivajaja seisundit hinnatakse küsimustike alusel. Vastustest tulenevalt määratakse väljakutse prioriteet, millest sõltub abi väljasaatmise kiirus. Väljakutse prioriteet on esmane hinnang olukorrale ja abivajaja seisundile.

       

Kiirabiväljakutsed

Kiirabi väljakutsed on kiiruse järgi jagatud neljaks prioriteediks – alfa, braavo, charlie ja delta.

 

A (alfa)-prioriteediga väljakutsega on tegemist juhul, kui abivajaja seisund ei ole erakorraline, tema seisund on stabiilne ning puudub oht abivajaja elule. Kiirabibrigaadi väljasaatmine võib toimuda kahe tunni jooksul. Kui abivajaja asub avalikus kohas ning samaaegselt ei ole D-, C- ega B-prioriteediga väljakutseid, saadetakse kiirabibrigaad välja esimesel võimalusel. Abivajajale soovitatakse võimalusel pöördumist perearsti poole.

 

B (bravo)-prioriteediga väljakutsega on tegemist juhul, kui abivajaja seisund ei ole erakorraline ning puudub oht abivajaja elule või meditsiiniteade pärineb isikult, kes ei oska anda abivajaja seisundi kohta mingit teavet. Kui samaaegselt ei ole D- ega C-prioriteediga väljakutseid, saadetakse kiirabibrigaad välja esimesel võimalusel, ent mitte hiljem kui kahe tunni jooksul.

 

C (charlie)-prioriteediga väljakutsega on tegemist juhul, kui abivajaja seisund on raske ja võib olla eluohtlik. Kiirabibrigaadi väljasaatmine peab toimuma nelja minuti jooksul. Vaba kiirabibrigaadi puudumisel peab päästekorraldaja või valvearst katkestama varasema A- või B-prioriteediga kutse täitmise ning suunama kiirabibrigaadi C-prioriteeti omavale väljakutsele.

 

D (delta)-prioriteediga väljakutsega on tegemist juhul, kui abivajaja seisund on eluohtlik. Kiirabibrigaadi väljasaatmine peab toimuma ühe minuti jooksul. Vaba kiirabibrigaadi puudumise korral peab päästekorraldaja või valvearst katkestama varasema A- või B-prioriteediga väljakutse täitmise ning suunama kiirabibrigaadi D-prioriteeti omavale väljakutsele. C-prioriteediga väljakutse on lubatud katkestada juhul, kui seda võimaldab patsiendi terviseseisund.

Kiirabiväljakutsete prioriteedid on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega 23.01.2002 nr 44 „Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord“ (§ 5). Loe lähemalt SIIT

           

Päästeväljakutsed

Päästesündmustel on kokku neli väljasõiduastet. Nende alusel on määratud, millist päästeressurssi ja kui palju esmalt sündmuskohale saadetakse. Esimesed kolm astet määrab Häirekeskuse päästekorraldaja hädaabikõnest saadud info (ohuhinnangu) põhjal. Neljanda ehk kõrgeima astme saab määrata Päästeameti päästetööde juht.

Pääste väljasõiduastmed sõltuvad näiteks sellest, kas sündmuskohal on tegemist rahvarohke avaliku hoonega või ohtliku ettevõttega, sellisel juhul määratakse sündmusele alati kõrgem prioriteet. Väiksematele abihoonetele, aiamajadele jms määratakse üldjuhul madalam väljasõiduaste.

 Lisaks toimub päästesündmuse liigipõhiselt eritehnika ja erivõimekuse (paakauto, tõstukauto, keemiapääste võimekus, jms) kaasamine. Vastavalt kannatanute infole kaasatakse kohe ka kiirabibrigaadid. Täiendava pääste- ja kiirabiressursi kutsub päästetöödejuht vajadusel läbi Häirekeskuse juurde.

I aste. Näiteks: tahmapõlemine kütteseadme lõõris või abitus seisundis loom/lind. Esmase reageeringuna saadab Häirekeskus välja riiklikust päästekomandost 1 päästemeeskonna põhiautoga või vabatahtlikud päästjad.

II aste. Näiteks: Elumaja, suvila tulekahju või kahe või enama maismaasõiduki avarii, kannatanute vabastamine (kahest) sõidukist. Esmase reageeringuna saadab Häirekeskus välja riiklikust päästekomandost 2 päästemeeskonda põhiautoga ja vabatahtlikud päästjad. Teatud juhtudel kohe ka operatiivkorrapidaja (juhtimistasand).

III aste. Näiteks: Ühiselamu tulekahju või rongi rööbastelt mahasõit, kus osaleb ohtlik veos või helikopteri vm õhusõiduki (kannatanuid 5 ja rohkem) õnnetus. Esmase reageeringuna saadab Häirekeskus välja riiklikust päästekomandost 4 päästemeeskonda põhiautoga ja 2 vabatahtlike päästjate masinat ning operatiivkorrapidaja (juhtimistasand).

IV aste. Ulatuslikud ja/või paljude kannatanutega sündmused. Neljanda astme saab määrata päästetööde juht. Väljasõidu korra järgi eeldab riiklikust päästekomandost 6 päästemeeskonna põhiautoga, 2 vabatahtlike päästja masina ja operatiivkorrapidaja ning kõrgema juhtimistasandi reageerimist.

Päästesündmuste väljasõiduastmed on kehtestatud Päästeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud Päästeameti väljasõidukorras.

       

Politseiväljakutsed

Politseiväljakutsete prioriteedid (Info, A, B, C) on kehtestatud Politsei- ja Piirivalveameti poolt.

Ressursside haldamisel väljakutsete teenindamiseks ning sündmuste lahendamiseks lähtub politsei eeskätt prioriteedist. Olenevalt sündmuse iseloomust võivad reageerimist mõjutada väljakutse või sündmuse asukoht ja/või lähima ressursi printsiip.

Häirekeskusele kehtivad neist prioriteetidest tulenevad ajanõuded, mille jooksul Häirekeskuse päästekorraldaja on kohustatud tegema politsei hädaabiteate nn esimese etapi menetlemise.

Lühidalt öeldes tähendab see päästekorraldaja poolset reageerimiseks vajaliku esmase informatsiooni kogumist (ohuhinnangu andmist) ja selle salvestamist andmebaasi. See tagab politseile info edastamise üldjuhul 1-5 minuti jooksul.

Andmebaasist näeb ühises Häirekeskuse töösaalis töötav politseikorrapidaja sündmuse infot ning saadab välja politseipatrullid.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510