Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

112-le helistaja asukoht positsioneeritakse

  

112-le helistades edastavad sideoperaatorid Häirekeskusele telefoni asukohaandmed, mis kuvatakse hädaabiteadete menetlemise infosüsteemi digikaardil GIS-112.

Mobiiltelefonilt helistaja asukohta näeme mastipiirkonna täpsusega ja teatava alana. Lauatelefoni kõnede puhul edastatakse telefoni lepinguline aadress, mis võib olla hoone täpsusega. Androidtelefonilt helistaja asukohaandmed saab Häirekeskus täpsemalt, kasutades nutitelefoni asukohateenuste (GPS-i, Wifi või mobiilsidemasti) andmed.

  

  POSalad

   

   

Tea, kus Sa oled

 

Positsioneerimine annab eelkõige taustaandmed, ning päästekorraldaja peab alati helistaja asukoha üle täpsustama. Häirekeskuse infosüsteemis on kasutusel ametlikud aadressiandmed, mis tulevad Maa-ameti andmebaasist, seega tuleb päästekorraldajale öelda ametlik aadres. Ametlikku aadressi saab kontrollida Maa-ameti aadressiandmete avaliku teenuse kaudu: http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ . Haldusreformijärgset aadressi saab otsida ja kontrollida Maa-ameti geoportaalis: http://geoportaal.maaamet.ee/est/ .

Lisaks oma kodu aadressi kontrollimisel tuleks perega läbi mõelda teekonnajuhatus. Juhul, kui aadress on raskesti leitav, tasuks selgitada, millise teeotsa/maantee juures tuleks ära pöörata ja sealhulgas anda muud olulised juhised, mis aitaksid päästjatel, kiirabil ja politseil vajadusel Sinuni kõige kiiremini jõuda. Kui on teada, et läheduses on mõni tee ajutiselt suletud või ümber suunatud tuleks sellest päästekorraldajat kindlasti teavitada.

 

Juhul, kui täpne aadress ei ole teada, saab päästekorraldaja asukohta täpsustada kaardirakenduse erinevate otsinguvõimalustega. Näiteks saab süsteemis otsida avalikke hooneid, mälestusmärke, maanteede kilomeetripunkte, bussipeatusi jpm ning nende kaudu määrata sündmuse õige asukoht. Samuti saab 112-le helistades täpse asukoha määramiseks öelda koordinaadid L-EST või WGS84 süsteemis.

    

Täpse aadressi ütlemine, sündmuse asukoha selgitamine, võimalusel ka GPS-koordinaatide andmine on endiselt vajalik. Siiski läheb tänu kõnede positsioneerimisele ja kaardirakenduse otsinguvõimalustele asukoha määramiseks tunduvalt vähem aega. 

    

Digikaardil kiireimad abiosutajad ja teekond sündmuskohale

 

Kui päästekorraldaja on helistaja ütlusi ja kaardi otsinguvõimalusi kasutades abivajaja asukoha täpsustanud, näitab digikaart lähimad/kiireimad abiosutajad ja kiireima tee sündmuskohale. Peale väljasõidukorralduse andmist edastatakse kogu sündmuse info ja kiireim teekond kiirabi-, pääste- ja politseiautodesse. Kiire digikaardipõhine infovahetus kiirendab abi saamist.

Kõrgtehnoloogiline töövahend – digikaart (geoinfosüsteem GIS-112) võeti ühele hädaabinumbrile ülemineku olulise eelprojektina Häirekeskuses, pääste- ja kiirabiautodes kasutusele 2014. aasta augustis. 2017. aastal liideti süsteemiga ka politse.

Geoinfosüsteemist GIS-112 saad lähemalt lugeda SIIT

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510