Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Kõigepealt selgitatakse abivajadus

  

Hädaabikõne numbril 112 võtab vastu Häirekeskuse päästekorraldaja. Tema on esimene, kes kuuleb hädasolija appikutset. Kõigepealt selgitatakse välja abivajadus - mis juhtus ja kus juhtus? Seega ütle 112-le helistades esimesena, mis juhtus ja kas keegi on viga saanud.

Päästekorraldaja annab helistajalt saadud vastuste põhjal sündmusele ohuhinnangu - hindab sündmuse ohtlikkust, abivajaja tervislikku seisundit jne ning määrab määrab väljakutsele prioriteedi. Prioriteet määrab omakorda kui kiiresti ja kui palju on vaja appi kiirabi, päästjaid või politseid.

       

Hädaabikõne on dialoog ning kiire ohuhinnangu andmine sõltub helistaja ütlustest. Vasta päästekorraldaja küsimustele konkreetselt ja lühidalt, sellega hoiad kokku väärtuslikku aega. Lisaküsimuste esitamise tõttu ei viibi abi väljasaatmine. Peale esmase ohuhinnangu ja aadressi määramist tehakse infosüsteemis vahesalvestus ning kiirabi- ja päästesündmuse info edastatakse Häirekeskuse logistikule ning politseisündmuse info PPA politseikorrapidajale. Seega antakse kriitiliste sündmuste korral väljasõidukorraldus paralleelselt kõne toimumise ajal.

  

Kui abivajaja on eluohtlikus seisundis ja helistaja vajab elustamise või esmaabi juhiseid, suunab päästekorraldaja sündmuse asjaolude väljaselgitamise järel kõne Häirekeskuse meedikule, kes nõustab helistajat vajadusel kuni kiirabi tulekuni.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510