Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Abi saadetakse välja kiiresti

 

112-kõnele vastav Häirekeskuse päästekorraldaja selgitab kiiresti välja, mis juhtus, kui kiiresti ja kuhu on vaja kiirabi, päästjaid või politseid ning sisestab andmed infosüsteemi. Infosüsteemist on sündmuse andmed kohe näha Häirekeskuse logistikutele ja Politsei- ja Piirivalve (PPA) politseikorrapidajatele, kes töötavad samas töösaalis ja saadavad välja abi. Häirekeskuse päästekorraldaja-logistik annab väljasõidukorralduse kiirabibrigaadidele ja päästemeeskondadele ning politseikorrapidaja saadab välja politseipatrullid. Sündmuskohale saadetakse kõige kiiremini kohalejõudev vaba ressurss. Logistikud dokumenteerivad erinevate asutuste tegevuse õnnetuspaigas.

     

Nii on Häirekeskuse päästekorraldajate töö hädaabiteate menetlemisel kaheastmeline - üks osa päästekorraldajaid teenindab abivajajat ehk 112-le helistajat ja teine osa (logistikud) abiosutajaid ehk päästemeeskondi ja kiirabibrigaade. Abi väljasaatmine on jagatud ka Häirekeskuse ja PPA vahel - Häirekeskuse logistikud saadavad välja kiirabi ja päästjad ning politseikorrapidajad saadavad välja politseijõud. Kaheastmeline töökorraldus kõne vastuvõtmisel ja abi väljasaatmisel kiirendab abi saatmist. Kiire eluohtliku kutse puhul saadetakse abi välja juba hädaabikõne ajal – kui päästekorraldaja esitab helistajale veel vajalikke lisaküsimusi, abi juba välja saadetud ning ei viibi lisaküsimuste esitamise tõttu.

 

Kõik hädaabikõned võetakse vastu ja abi saadetakse välja ühest kohast – Häirekeskuse töösaalist. Ühine töökeskkond ja kiire infovahetus võimaldavad abi saata kiiremini ja kvaliteetselt.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510