Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

112 on ühtne ja tasuta hädaabinumber kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks kõigis Euroopa Liidu riikides.

Ühelt numbrilt 112 saad EL riikides abi kutsuda sõltumata sellest, kas konkreetses riigis on lisaks 112-le kasutusel veel teisi riigisiseseid Euroopa 112 logo-webhädaabinumbreid või on riik läinud üle vaid ühele hädaabinumbrile 112.

Euroopa riikidel on kohustus arendada hädaabiteenust numbril 112 ning tõsta elanike teadlikkust sellest numbrist.

Euroopas viibides helista hädaabinumbrile 112, kui vajad kiiret abi, tahad teatada õnnetusest, kuriteost või korrarikkumisest.

Kuidas teha hädaabikõnet Euroopas?

Infot hädaabinumbrist 112 Euroopa riikides leiad: http://ec.europa.eu/digital-agenda/112-your-country

112-le saab Euroopa Liidus tasuta helistada nii mobiililt, lauatelefonilt kui ka telefoniautomaadist ilma suunakoodi valimata.

Kõnele vastab selle riigi 112-keskuse töötaja, kus asud. Võimalusel mõtle kõne enne helistamist läbi ning täpsusta asukohta, kus viibid. EL riigis hädaabinumbrile 112 helistades tuleb osata abi kutsuda võõrkeeles, üldiselt saab lisaks kohalikule keelele hakkama ka inglise keeles. Kui Sa ise ei oska võõrkeeli, palu võimalusel abi kutsuda lähedal viibivatel inimestel. Majutusasutuses ööbides selgita välja, kas ja millised numbrid (nt 0, 00, 8 jne) on vaja ette valida hädaabinumbrile.

Hädaabinumbrile helistades:

  • püüa jääda rahulikuks;
  • oota, kuni kõnele vastatakse;
  • ütle, mis ja kus juhtus;
  • vasta 112 operaatori küsimustele ja järgi tema nõuandeid;
  • lõpeta kõne siis, kui 112 operaator on selleks loa andnud;
  • kui olukord muutub, helista 112-le tagasi.

     

Välisriigist saab Häirekeskusega ühendust ka meiliaadressil 112@112.ee, kuid sellelt ei saa kiiret abi, eelkõige on meiliaadress info andmiseks ja saamiseks.

 

Eesti Häirekeskusel on olemas mitme Euroopa riigi 112 keskuste pikad telefoninumbrid, et vajadusel saaksime abivajaja kõne ühendada vajaliku riigi 112 keskusega. Samuti saab neis riikides olles kiire abivajaduse korral ühendust Eesti Häirekeskusega. Selleks peab valima hädaabinumbri 112 ja selgitama kõne vastu võtnud operaatorile olukorda, mis vajab kiiret abi Eestis. Kohaliku 112 keskuse töötaja ühendab hädaabinumbrile helistaja kõne seejärel Eesti Häirekeskusesse.

 

Euroopa riigid, mille 112 keskuste pikad telefoninumbrid Eesti Häirekeskusel olemas on:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Leedu, Läti, Luksemburg, Poola, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Soome, Tšehhi, Ungari, Ühendkuningriik.

 

 

 

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510