Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Üldpõhimõte on: kui mistahes loom või lind on vigastatud ja abitus seisundis (nt kuhugi kinni jäänud, auku kukkunud vmt) ning võimetu sellest olukorrast ise ja ilma kõrvalise abita välja saama, siis on tegu päästesündmusega ja helistada tuleb numbril 112 Häirekeskusesse, kust saadetakse sündmuskohale päästjad.

Teine üldreegel on: kui suuruluk (põder, hirv, metskits, metssiga, karu, hunt, ilves) on inimasumis ja vajab sealt väljasaamiseks abi, on samuti tegu päästesündmusega ning helistada tuleb numbril 112 päästjate kohalekutsumiseks.

Suuruluk tiheasustusalalsuuruluk

Kui suuruluk (põder, hirv, metskits, metssiga, karu, hunt, ilves) on sattunud tiheasustusalale ning temast tuleneb oht inimesele (inimese elule, tervisele, varale (sh teistele loomadele) või liiklusele, helista 112.

Kui tiheasustusalale sattunud suuruluk on vigastatud või abitus seisundis, kuhugi kinni jäänud, samuti kui ta eksleb inimasumis, helista 112.

Neil juhtudel on tegu päästesündmusega, Häirekeskus saadab välja päästjad, kes juhatavad looma tagasi tema elukeskkonda ning kaasavad vajadusel ka keskkonnaeksperdid.

Väikeuluk tiheasustusalal

Kui väikeuluk (rebane, jänes jne) tiheasustusalal on vigastatud, abitus seisundis, kuhugi kinni jäänud, teata sellest hädaabinumbril 112.

Linna või asula piires liiklusõnnetuses või muul viisil hukkunud loomast teata kohalikule omavalitsusele, kes tegeleb heakorraküsimustega.

Loomad teel

  • Maanteel liiklusõnnetusse sattunud, vigastatud või hukkunud suuruluk – teata valvetelefonile 1313
  • Maanteel (riigiteel) hukkunud muu loom – helista Maanteeinfo telefonile 1510
  • Kohalikul teel ja tänaval (linnas, alevis, külas) hukkunud loom – teata vastavale kohalikule omavalitsusele (tee omanik)

 

Hättasattunud koduloom

Kui koduloom on vigastatud/abitus seisundis/kuhugi kinni jäänud, ei ole ilmselgelt võimeline iseseisvalt vabadusse pääsema ja vajab päästjate abi (näiteks kanalisatsioonikaevu kukkunud koer, ventilatsioonišahti kinnijäänud kass jmt) - teata hädaabinumbril 112.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510