Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

eCall – automaatne hädaabikõne liiklusõnnetuselt

  

eCall on automaatne hädaabi teavitussüsteem, mille puhul teeb liiklusõnnetusse sattunud sõiduk automaatse hädaabikõne Häirekeskusesse. Hädaabikõne on võimalik teha ka manuaalselt. Kui riikidel on välja arendatud eCall kõnede vastuvõtmise võimekus, hakkab süsteem tööle kõikjal Euroopa Liidus.

 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 15. mai 2014 otsuse kohaselt tuleb Häirekeskustel Euroopas alates 1.oktoobrist 2017 välja arendada eCall-kõnede vastuvõtuvõimekus. Autotootjatele on Euroopa Komisjoni regulatsiooniga kehtestatud kohustus paigaldada nõuetele vastav eCall-seade uutele sõiduautodele ja kaubikutele, mis tulevad Euroopa Liidus müügile alates 31. märtsist 2018. Lisaks peavad sideoperaatorid oma võrgus tegema vajalikud seadistused, et eCall kõned häirekeskusteni jõuaksid. eCalli täielikuks rakendamiseks on vajalik, et kõik osapooled - häirekeskused, sõidukitootjad ja sideoperaatorid - oleksid teinud vajalikud ettevalmistused.

 

e-call-kreislauf

ECall aktiveeritakse õnnetuse korral automaatselt sõidukisiseste andurite kaudu (näiteks õhkpatjade avanemine) või käsitsi, vajutades SOS nuppu. Automaatse käivituse eelis on see, et Häirekeskus saab teate õnnetusest ka siis, kui sõidukis viibivad inimesed ei ole võimelised õnnetusest teatama või kui õnnetus juhtub ajal, kui liiklus on hõre ja pealtnägijaid ei ole, näiteks öösel. ECall lihtsustab ja kiirendab abi saamist ning aitab päästa elusid.

  

Ettevalmistused eCall-teenuseks

 

Häirekeskusele on eCall-projekt tähendanud ettevalmistavaid töid ning riist- ja tarkvaraarendust, et luua võimekus eCall kõne ja miinimumteabe (asukoht, sõiduki liikumise suund, olulised tehnilised andmed jne)  vastuvõtmiseks. 2015. aastal alustasid ettevalmistustega nii Siseministeerium, Häirekeskus kui ka SMIT (Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus). Ettevalmistuste käigus soetati eCall-seadmed, mis võimaldavad Häirekeskusel vastu võtta eCall kõnesid ja kõnedest eraldada miinimumteave. Häirekeskuse hädaabiteadete menetlemise infosüsteemis on loodud eCall-kõnede ja miinimumteabe vastuvõtmise ning menetlemise võimekus. ECall kõne võtab vastu päästekorraldaja. Miinimumteabe andmed kuvatakse automaatselt infosüsteemis, mis võimaldab abi kiirelt välja saata.    

 

Ettevalmistavad tegevused olid planeeritud kaheks aastaks. Esimeses etapis oli Siseministeeriumi ülesanne korraldada õiguskeskkonna analüüs eCall-teadete edastamiseks ja vastuvõtuks. SMIT-i roll oli teenuse pakkumiseks vajalike seadmete hankimine, paigaldamine ja töösse rakendamine ning sidevõrkude häälestamise korraldamine. Häirekeskus valmistab ette sisulised vajadused ehk kirjeldab ära tööprotsessi. Teise etapi tegevuste hulka kuulus SMIT-i poolt hädaabiteadete menetlemise infosüsteemi arendustegevuste ettevalmistamine ja läbiviimine. Häirekeskuse ja SMIT-i koostöös testi uusi lahendusi, juurutati tarkvara ja teavitatakse elanikkonda.

 

eCall-süsteemi rakendamist koordineerib Eestis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium vastutab Häirekeskuse valmisoleku eest eCall-teateid vastu võtta ja menetleda vastavalt kehtestavatele nõuetele.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510