Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Infot nii Euroopa Liidu liikmesriikides lisaks 112-le kasutusel olevate riiklike hädaabinumbrite kui ka teistes maailma riikides kasutusel olevate hädaabinumbrite kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee/et/riigid/reisiinfo.

     

Kui reisid väljapoole Euroopa Liitu, on kasulik endale eelnevalt selgeks teha kohalikud hädaabinumbrid ning see, kuidas tegutseda õnnetuse korral. Samuti on mõistlik selgeks teha Eesti konsulaaresinduse olemasolu reisisihtkohas, esinduse kontaktid ja asukoht http://www.vm.ee/et/reisi-ja-konsulaarinfo

     

Kui riigis ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulaati, pöördu lähimasse Euroopa Liidu liikmesriigi esindusse. Hädaolukorras saab alati konsulteerida Eesti Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil: +372 53 01 9999 (24h) või +372 6 377 000.

     

Enne reisile minekut on asjakohane enda välisriigis viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel http://www.vm.ee/et/eesti-kodaniku-luhiajalise-valisriigis-viibimise-registreerimine.

Samuti tasub eelnevalt hinnata enda terviseriske ja kindlasti sõlmida reisikindlustus, et ootamatutest olukordadest tulenevaid kulutusi vältida. Arukas on uurida, kas konkreetses riigis võib abi kohaletulek olla tasuline, et teada, kas hädaabi osutamise eest võidakse hiljem arve esitada.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510