Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Vastavalt siseministri 1.09.2010 kehtestatud määrusele „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ on kõrgendatud riskiga objektidel kohustus kord aastas korraldada evakuatsiooniõppus.

 

Evakuatsiooniõppusel võib harjutada hädaabikõne tegemist Häirekeskusele. Hädaabiteate edastamise harjutamine ei ole kohustuslik, kuid see aitab tõsta inimeste teadlikkust, kuidas ja millist infot on kiire abi saamiseks vaja edastada.

 

Kokku on lepitud, et evakuatsiooniõppuse hädaabikõne tehakse 112- numbrile vaid juhul, kui õppusele kaasatakse päästemeeskond (ja/või muu operatiivteenistus). Operatiivteenistuse kaasamiseks peab evakuatsiooniõppuse korraldaja pääste, politsei ja/või kiirabiga õppusel osalemise tingimused eelnevalt kokku leppima.

 

Juhul kui, soovite operatiivteenistusi kaasates teha õppuse raames hädaabikõne numbrile 112, teavitage sellest palun Häirekeskust vähemalt 3 tööpäeva ette aadressil rivo.salong@112.ee.

 

Kindlasti märkige teavituses ära:

  • võimalikult täpne simuleeritud hädaabikõne aega (kuupäev; kellaaeg);
  • evakuatsiooniõppuse asukoht (aadress) hoone/objekti/organisatsiooni nimi (näiteks kaubanduskeskus Solaris, või teater „Endla“);
  • võialusel lühikokkuvõte õppuse stsenaariumist (sh. kui palju viibib õppuse ajal hoones inimesi), kas lastakse „külma suitsu“ jmt.;
  • millised pääste või muud operatiivressursid õppusele kaasatakse (kes vastavast teenistusest osalemise kooskõlastas);
  • evakuatsiooniõppuse korraldaja nimi ja kontaktandmed (sh. mobiiltelefoni number).

    

NB! Evakuatsiooniõppuse hädaabikõnet tuleb alustada teatega „ÕPPUS“.

   

Juhul, kui evakuatsiooniõppuse toimub hoones (näiteks kaubanduskeskuses, kus kõik külastajad ei pruugi õppusest teada) kus on väga suur tõenäosus, et teeb keegi teadmatusest reaalse hädaabikõne, palume säärasest õppusest samuti Häirekeskust eelnevalt teavitada.

 

Täpsema juhendi evakuatsiooniõppuse hädaabikõne tegemiseks leiad siit.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510