Eesmärgid

Eesmärgid aastaks 2022

1. Häirekeskus on motiveeritud töötajate, kõrgtehnoloogiliste töövahendite, toetava töökeskkonnaga tööandja Eestis, mida hinnatakse kõrgelt. See tähendab, et

  • meie palgad on konkurentsivõimelised ning võrreldavad avalikus halduses ja riigikaitses makstava keskmise töötasuga;
  • meie väljaõpe on paindlik, lähtudes inimestest ja kasutades mitmesugused meetodeid (e-õpe, töökohaõpe);
  • meie töötajatele on tagatud füüsiline ja vaimne tugi (supervisioon, nõustamine, aga ka sportimis- ja lõõgastumisvõimalused);
  • meie töövahendid on mugavad, tõhusad, kasutajasõbralikud ja toetavad tööprotsesse (mugav tööriietus, IT riist- ja tarkvara, mobiilsed töökohad, innovaatilised lahendused).


Mõõdik: aastaks 2022 on Häirekeskus Eesti atraktiivsemate tööandjate parima 30 seas ja Häirekeskuse vabatahtlik tööjõu voolavus on 8%.

2. Häirekeskus on Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud kompetentsikeskus kiire abi ja sellise abi korral, kus ohus pole inimeste elu, tervis ega vara. See tähendab, et

  • me töötleme kiire abivajadusega pöördumisi kiirelt ja professionaalselt;
  • me anname asjakohast infot pöördumiste puhul, mille puhul ei ole ohus inimeste elu, tervis ja vara. See hõlmab kohalikku elukorraldust puudutavaid küsimusi ning teiste riigiasutuse jagatavaid nõuandeid ja juhiseid (Maanteeamet, Keskkonnainspektsioon, Päästeamet jne);
  • vahendame kiirelt ja usaldusväärselt infot, kui riigis on kriisiolukord (vahendame infot mitmesuguste kanalite kaudu, anname elanikele juhiseid ja nõuandeid).

Mõõdik: elanikkonna rahuolu-uuringu tulemused püsivad samal tasemel; samuti oleme alustanud rahulolu-uuringuid koostööpartneritega.

3. Häirekeskuse töö on suunatud teenuste arengule ja kvaliteedile. See tähendab, et

  • Häirekeskuse strateegiliste tegevussuundade järgi saame teha eesmärgipäraseid pikki plaane; teenuste areng on analüüsipõhine ehk tegevused loovad väärtust ja muudavad keerulise lihtsaks (nt abi- ja infokeskuse pöördumiste jaoks on praeguse nelja asemel üks number);
  • me areneme pidevalt, otsime ja rakendame uusi ja innovaatilisi lahendusi, mis pälvivad tähelepanu ja tunnustust nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel.

Mõõdik: koostatud on Häirekeskuse põhi- ja tugiteenuste pikaajalised arengukavad; rollid ja protsessid on pidevas seires, asutuse tegevuskava ülesanded on täidetud tähtajaks.