Eesmärgid

Eesmärgid aastaks 2022

Häirekeskus on motiveeritud töötajate, kõrgtehnoloogiliste töövahendite ning toetava töökeskkonnaga kõrgelt hinnatud tööandja Eestis.

  • Meie palgad on konkurentsivõimelised ja võrreldavad avalikus halduses ning riigikaitses makstava keskmise töötasuga.
  • Väljaõpe on paindlik, organiseeritud lähtudes inimestest ning erinevate meetodite põhjal (e-õpe, töökohaõpe).
  • Tagatud on füüsiline ja vaimne toetus ning abi (järelevalve, nõustamine, sportimine, lõõgastumine).
  • Töövahendid on mugavad, efektiivsed, kasutajasõbralikud ja toetavad tööprotsesse (mugav tööriietus, IT riist- ja tarkvara, mobiilsed töökohad, innovaatilised lahendused).

Mõõdik: aastaks 2022 on Häirekeskus Eesti atraktiivsemate tööandjate TOP 30-s ning Häirekeskuse vabatahtlik voolavus on 8%.

Häirekeskus on Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud kompetentsikeskus, mis vahendab kiiret abi ning mitteaegkriitilist teavet.

  • Kiire abivajadusega pöördumised töödeldakse kiirelt ja professionaalselt.
  • Mitteaegkriitiliste pöördumiste puhul saab Häirekeskusest asjakohast infot kohalikku elukorraldust puudutavates küsimustes ning teiste riigiasutuse poolt jagatavatest nõuannetest ja juhistest (MNTA, KKI, PÄA jne).
  • Kriisiolukorras on Häirekeskus kiire ja usaldusväärse info vahendaja riigis (erinevad kanalid info vastuvõtmiseks ja edastamiseks, elanikele juhiste ja nõuannete andmine).

Mõõdik: elanikkonna rahuolu-uuringu tulemused püsivad samal tasemel, teostatakse ka koostööpartnerite rahulolu hindamist.

Häirekeskus on suunatud teenuste arengule ning kvaliteedi kasvule.

  • Häirekeskuse strateegilised tegevussuunad on aluseks eesmärkidest lähtuval pikaajalisel planeerimisel.
  • Teenuste areng on suunatud analüüsipõhistele tegevustele, mis loovad väärtust ning muudavad keerulise lihtsaks (nt mitteaegkriitiliste pöördumiste menetlemine ühelt numbrilt).
  • Pidev areng, alternatiivsete ja innovaatiliste lahenduste otsimine ja rakendamine toovad tähelepanu ja tunnustuse nii riigisiseselt kui ka rahvusvahelisel tasemel.

Mõõdik: koostatud on Häirekeskuse põhi- ja tugiteenuste pikaajalised arengukavad, toimub pidev rollide ja protsesside ülevaatamine ning asutuse tegevuskava ülesanded on täidetud tähtajaliselt.